Regulamin Wyrypy Górskiej Beskida 2022

1.   Informacje ogólne

Beskida 2022 to impreza o charakterze turystyczno – sportowym, której celem jest pokonanie trasy o długości ok 60km w terenie górskim. Trasa wiedzie znakowanymi szlakami turystycznymi po terenie Beskidu Śląskiego. Start i meta zlokalizowane będą na terenie miasta Szczyrk.

Uczestnik to osoba biorąca udział w imprezie Beskida 2022. Uczestnikiem może być Osoba pełnoletnia, podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Górskiej Wyrypie i posiadająca przy sobie dowód osobisty a także akceptująca poniższy regulamin. Aby stać się uczestnikiem należy dokonać rejestracji

2.   Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu oraz możliwość poznania walorów turystycznych Beskidu Śląskiego. Dodatkowo celem jest integracja pomiędzy uczestnikami imprezy poprzez wspólne wędrowanie i biesiadowanie po zakończonym marszu.

3.   Organizator

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Beskida z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ulicy Paderewskiego 8, reprezentowaną przez Roberta Mikę i Tomasza Pełczyńskiego.

NIP: 558-187-83-26

REGON: 521756329

Głównym partnerem Maratonu Beskida 2022 jest Miejski Ośrodek Kultury Promocji I Informacji
w Szczyrku

4.   Kontakt do organizatorów

Strona na FB: https://www.facebook.com/Beskida-119305733080689/events/?ref=page_internal Strona internetowa https://beskida.pl

Robert Mika                 tel: 600-351-276, robert@beskida.pl

Tomasz Pełczyński       tel: 504-341-756, tomek@beskida.pl

 

5.   Trasa, termin, czas

Trasa Rajdu Beskida 2022 jest ułożona przez Organizatora i przebiega turystycznymi szlakami pieszymi zgodnie z wytycznymi. Uczestnicy otrzymają wytyczne w postaci mapy i krótkiego opisu.

Na trasie Rajdu rozlokowane będą Punkty Kontrolne, na których Uczestnik musi potwierdzić swoją obecność.

Termin Rajdu Beskida 2022 ustalony jest na 24 września 2022 roku a start zaplanowany jest na godzinę 7:00.

Start i meta Rajdu znajdują się na terenie Amfiteatru w Szczyrku przy ulicy Beskidzkiej 160.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Ostateczny czas zakończenia Rajdu Beskida 2022 to 25 września 2022 roku o godz. 1:00.

Dnia 25 września 2022 roku po godz. 1:00 Rajd Beskida 2022 uważany będzie za zakończony, tym samym uczestnicy, którzy nie dojdą do mety, ani nie skorzystają z  możliwości wycofania się z trasy przed upływem tego czasu, przestają być uczestnikami Rajdu Beskida 2022. Wszelkie dalsze działania podejmują jedynie na własną odpowiedzialność.

6.   Uczestnictwo

Rajd Beskida 2022 ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.

Każdy Uczestnik podejmuje udział w Rajdzie Beskida 2022 na własne ryzyko.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać dokument tożsamości.

Uczestnik Rajdu Beskida 2022 wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego wizerunku i danych w relacjach z tras zamieszczonych w mediach oraz reklamach i materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych oraz sponsorów.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie Beskida 2022 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatorów.

Przed startem, podczas odprawy i odbioru pakietu, Uczestnik zostanie poinformowany o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.

7.   Zasady obowiązujące na trasie

Uczestnicy są zobowiązani posiadać apteczkę oraz naładowany telefon komórkowy, najlepiej z zainstalowaną aplikacją Ratunek, który umożliwi łączność z Organizatorem. Podczas rejestracji w Rajdzie Beskida 2022 Uczestnik musi podać Organizatorowi numer tego telefonu.

Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych.

Ważne numery telefonów, w tym ratunkowe, znajdować się będą na karcie startowej.

W razie wypadku każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu Uczestnikowi.

Na trasie będą znajdowały się trzy oznaczone Punkty Kontrolne oraz mogą znajdować się nieoznakowane Punkty Kontrolne, w postaci kilkuosobowych zespołów.

Wszystkie Punkty Kontrolne działają od pierwszego do ostatniego Uczestnika, nie dłużej jak do godziny 1:00 dnia 25 września 2022 roku.

Uczestnik otrzyma kartę startową, którą trzeba podbijać na każdym Punkcie Kontrolnym.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa podczas trwania Rajdu, Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o swojej rezygnacji.

Uczestnicy powinni posiadać elementy odblaskowe lub kamizelki odblaskowe.

8.   Zgłaszanie i rejestracja

Uczestnik aby móc wziąć udział w Rajdzie Beskida 2022 musi dokonać rejestracji na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/beskida_2022_2022. W trakcie dokonywania rejestracji Uczestnik musi spełnić poniższe warunki:

  • zapoznać się z regulaminem Rajdu;
  • zaakceptować regulamin automatycznie przy zgłoszeniu udziału w Rajdzie Beskida 2022;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Beskida - oświadczenie RODO;
  • podpisać oświadczenie w dniu 24 września 2022 roku na starcie;
  • podać dane na stronie https://b4sportonline.pl/beskida_2022_2022 takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e – mail do kontaktu;
  • dokonać opłaty wpisowej w ciągu 14 dni od momentu rejestracji na stronie  https://b4sportonline.pl/beskida_2022_2022
  • Wpisowe nie podlega zwrotowi, będzie przeznaczone na wyżywienie i gadżety dla Uczestników oraz koszty związane z organizacją imprezy.
  • Czas zgłaszania Uczestników rozpoczyna się dnia 1 maja 2022 roku i kończy się dnia 31 lipca 2022 roku.
  • Uczestnik kończący Rajd Beskida 2022 otrzyma Dyplom Ukończenia Rajdu oraz medal.

9.   Postanowienia końcowe

Powyższy regulamin określa zasady przeprowadzenia Rajdu Beskida 2022.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, zarówno Uczestników, jak i Organizatorów.

O rozwiązaniu spraw spornych oraz tych nieuwzględnionych w regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin może ulec zmianie, zmiany te zostaną opublikowane na stronie Rajdu na Facebooku. https://www.facebook.com/Beskida-119305733080689/events/?ref=page_internal  oraz na stronie https://beskida.pl i https://b4sportonline.pl/beskida_2022_2022.

Podczas przejścia trasy Rajdu Beskida 2022 można zdobyć punkty do książeczek odznak turystycznych GOT i innych.